FP tillbakavisar påståendet att man ger sig om 1%-regeln – ger sig inte!

Jonas Uebel (FP) skriver till danderydoffentligkonst.se och tillbakavisar påståendet att FP ger sig i fråga om 1%-regeln:

”Folkpartiet och undertecknad har motionerat om att kommunen ska inför 1% regeln. När ärendet avgjordes på förra KF röstade Folkpartiet för motionen, men blev nedröstade av M, KD och S, vilket framgår av protokollet. Att därför hävda att ”Folkpartiet ger sig i frågan om en-procentregeln” är minst sagt märkligt.

Länk till motionen: http://www.danderyd.se/Documents/Kommunstyrelsen/2014/2014-11-03/Dagordning/12_Bilaga%203%20-%20Motion%20om%20att%20till%c3%a4mpa%20enprocentregeln%20vid%20ny-,%20om-%20och%20tillbyggnad%20i%20Danderyd.pdf

Länk till beslutet i KF med voteringsresultatet: http://www.danderyd.se/Documents/Kommunfullm%c3%a4ktige/2014/2014-12-15/Protokoll/KF-protokoll%202014-12-15.pdf

I den överenskommelse som slutits mellan M, KD och oss finns inte detta med då vi inte fått Moderaterna med oss. I KF har vi således valt att gå fram som enskilda partier och där har Folkpartiet röstat för denna motion i hopp om att andra partier skulle stödja oss. Tyvärr var en majoritet i KF emot att Danderyd ska införa 1% regeln. Givet detta, vilket vi beklagar, så kommer vi fortsätta att arbeta för att den offentliga konsten tar större utrymme även om kommunen inte antagit 1% regeln.”